29-30 abril 2019

En el seminari hi han pres part la majoria d’investigadors que han fet la residència “Political Philosophy” a Faber i també els membres de l’equip de recerca “La legitimitat, l’endemà del procés: anàlisi conceptual i comparativa”, finançat per l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Per a aquests últims, el seminari ha estat un espai ideal per a posar a prova algunes de les investigacions que al llarg de l’últim any i mig han estat fent. Per als residents ha estat també molt útil poder exposar la recerca que estan desenvolupant en l’actualitat. Molts d’ells han explicat el tipus de treball que estaven duent a terme durant la residència. Així, per exemple, hi ha hagut xerrades sobre l’etnicisme en la política catalana, la qüestió de la conceptualització de la legitimitat, les vicissituds de la noció de legitimitat en processos d’autodeterminació externa (secessions, annexions, etcètera), el ressorgiment de la noció de sobirania a Europa, etcètera.