Political Philosophy

29-30 April 2019

To speak of politics is not always to speak of legitimacy. But when we speak of fundamental changes in the structure of a State, it is inevitable to speak of legitimacy at some point. This is all the more true when processes of self-determination have been undertaken in a given territory. The legitimacy of a political entity always results from a continuous process of legitimation. more info >>

ACTIVITIES

Summary of the seminar “Legitimacy in self-determination processes”

29-30 abril 2019 En el seminari hi han pres part la majoria d’investigadors que han fet la residència “Political Philosophy” a Faber i també els membres de l’equip de recerca “La legitimitat, l’endemà del procés: anàlisi conceptual i comparativa”, finançat per...

Articles Relacionats