2018

Maluy Benet Salinas

Writer, Translator and Photographer

Valencian Country (Spain)

From November 22 to November 26, 2018

Biography —

www.maluybenet.com

I am a writer, translator and photographer. Translator of the Conselleria of Culture (Valencian Regional Government). Author of children’s literature: Visitants  de Mont-virolat (Ed. La Nau); Juvenile literature: Lúltim paradís, Missatge en un rellotge, Un café  sol (Ed Tabarca); black novel: La cuscursera farcida, prize L’Alcúdia; Els raigs sobre la finestra, and erotic Coffee Claca contest; Una petita història d’una dona qualsevol, II Ciutat de Alzira Awards; La dona del claustre, Conta’m dona, Catarroja Town Hall …

Resident at The writer’s house (Pasaia), Jiwar (Barcelona) and Can Serrat (El Bruc). Member of the AElC and CEDRO. Collaborator in the photography book The Valencian Community, by Cristopher Makos, and in the exhibition of Sebastião Salgado at the Biennial of Valencia. Illustrator of Sentiments’s book, from Group 10. I have combined literature and photography in the Presències exhibition, a collection of looks and voices in black Africa, which I have exhibited in several rooms of the Valencian Country.

Project —

My novel project “Des de la peixera” arises from my concern for corruption and to find out why people are corrupt, especially politicians and business people. Once the action is carried out, with the biography of the characters involved, and the cases of corruption chosen, what I plan to do at the Faber Residence is to unite these elements and build the story from the moment in which the trial begins and they are cited to declare the characters. Where you will see your link and your motivations in history.

2018

Maluy Benet Salinas

Escriptora, traductora i fotògrafa

País Valencià (Espanya)

Del 22 al 26 de novembre de 2018

Biografia —

www.maluybenet.com

Soc escriptora, traductora i fotògrafa. Traductora de la Conselleria de Cultura (Generalitat Valenciana). Autora de literatura infantil: Els visitants de Mont-virolat (Ed. La Nau); literatura juvenil: L’últim paradís, Missatge en un rellotge, Un café sol (Ed. Tabarca); novel·la negra: La cuscusera farcida, premi L’Alcúdia; Els raigs sobre la finestra, I concurs eròtic Cafè Claca; Una petita història d’una dona qualsevol, II Premis Ciutat d’Alzira; La dona del claustre, Conta’m dona, Ajuntament de Catarroja…  

Resident a La casa de l’escriptor (Pasaia), Jiwar (Barcelona) i Can Serrat (el Bruc). Membre de l’AElC i CEDRO. Col·laboradora en el llibre de fotografia La Comunitat Valenciana, de Cristopher Makos, i en l’exposició de Sebastião Salgado a la Biennal de València. Il·lustradora del llibre Sentiments, del Grupo 10. He unit la literatura i la fotografia en l’exposició Presències, recull de mirades i veus de l’Àfrica negra, que he exposat en diverses sales del País Valencià.

Projecte —

El meu projecte de novel·la “Des de la peixera” naix de la meua preocupació per la corrupció i d’esbrinar el perquè les persones es corrompen, especialment polítics i empresaris. Un cop situat on es desenvolupa l’acció, amb la biografia dels personatges que hi intervenen, i els casos de corrupció elegits, el que tinc previst fer a la Residència Faber és unir aquests elements i construir la història a partir del moment concret en què comença el judici i son citats a declarar els personatges. On es veurà el seu lligam i les seues motivacions en la història.