2018

Laia Seró

Journalist

Barcelona (Catalonia)

From September 25 to September 30, 2018

Biography —

From journalism to ethnography, Laia Seró approaches social topics from the point of view of documental literature. She studied Journalism at Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) and a master’s degree in Anthropology and Ethnography at Universitat de Barcelona (UB). Recently, she has been in Argentina, where she has done a cronica workshop of Revista Anfibia and has explored in-depth issues like Historical Memory. Last years, she published at Metròpolis and Sàpiens magazines, and Ara newspaper; and has been the scriptwriter for «Lletrasonats» programme in Catalunya Radio. Nowadays, she is member of SomAtents magazine, where she writes and gives courses of journalism, ethnografy and media literacy. In 2016, in the literature festival Literal, she interviewed the 2015 Nobel Prize in Literature Svetlana Alexievich.

Project —

During my stay at Faber I’m going to work in a project with SomAtents, the collective of journalistic action, with whom to develop some of the projects that we have in progress taking advantage of the stay at Faber (and I will take this opportunity to tell other residents and to return to the social environment of Olot if it is deemed appropriate). The journalists involved will participate in Retrats paral·lels photojournalistic project and the project to recover the collective memory of the Presó de dones. The whole group will also take advantage of this opportunity to hold a kick-off meeting in Olot.

2018

Laia Seró

Periodista

Barcelona

Del 25 al 30 de setembre de 2018

Biografia —

Des del Periodisme i l’Etnografia, Laia Seró aborda temàtiques socials amb la perspectiva de la literatura documental. Ha estudiat Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Màster d’Antropologia i Etnografia a la Universitat de Barcelona (UB). Darrerament, ha fet una estada a l’Argentina, on ha cursat un taller de crònica amb la Revista Anfibia, i ha explorat el reportatge amb profunditat amb temes relacionats amb la Memòria Històrica. En els darrers anys, ha publicat a la revista Metròpolis, a l’Ara i a la Sàpiens; i ha estat guionista al programa «Lletrasonats», de Catalunya Ràdio. Actualment és membre del magazine SomAtents, per al que escriu i també imparteix tallers de periodisme, etnografia i alfabetització mediàtica. L’any 2016, en el marc de la fira de literatura Literal, va entrevistar la Premi Nobel de Literatura 2015 Svetlana Aleksiévitx.

Projecte —

A Faber treballaré en el projecte conjunt amb SomAtents, el col·lectiu d’acció periodística, amb qui desenvoluparem alguns dels projectes que tenim en marxa aprofitant l’estada a la Faber (i aprofitaré per explicar-los als altres residents i per fer-ne devolució a l’entorn social d’Olot si es creu oportú). Hi participaran les periodistes implicades en el projecte fotoperiodístic Retrats paral·lels i en el projecte de recuperació de memòria col·lectiva Presó de dones. Així mateix, tot el col·lectiu aprofitarà per fer una assemblea d’inici de curs a Olot.