2017

Jenn Díaz

Writer

Barcelona (Catalonia)

From October 23 to October 26, 2017

Biography —

Jenn Díaz (Barcelona, 1988) is a writer. Belfondo’s author (edited for the first time in 2011 and with a new edition revised in 2017), El duelo y la fiesta (2012), Mujer sin hijo (2013), Es un decir (2014), Mare i filla (2015), la seva primera novel·la en català, i Vida familiar (2017), Mercè Rodoreda Award 2016 for stories and tales. És Premi Continuarà 2016. She collaborates with Jot Down, El Periódico and Catorze.cat. His work has been translated into Italian and Polish.

Project —

In recent novels, female characters have been the absolute protagonists of the stories, but in all cases deaf domestic violence, rivalry and feminine pessimism played a definitive role. In the new novel Jenn Díaz would like to explore another way of focusing on feminism, moving away from the most aggressive and sad roles of women as victims of man and society, and creating two more solidarity female characters. Based somewhat on the experience of the Camino de Santiago —the nomadic life, the fact of walking and leaving behind not only personal objects—, the two women will make their way through the hand, with tensions but in solidarity. In short, another novel of women, but trying to star in the sisterhood and abandonment of what bother us.

2017

Jenn Díaz

Escriptora

Barcelona (Catalunya)

Del 23 al 26 d’octubre de 2017

Biografia —

Jenn Díaz (Barcelona, 1988) és escriptora. Autora de Belfondo (editat per primer cop al 2011 i amb nova edició revisada al 2017), El duelo y la fiesta (2012), Mujer sin hijo (2013), Es un decir (2014), Mare i filla (2015), la seva primera novel·la en català, i Vida familiar (2017), Premi Mercè Rodoreda 2016 de contes i narracions. És Premi Continuarà 2016. Col·labora amb Jot Down, El Periódico i Catorze.cat. La seva obra s’ha traduït a l’italià i el polonès. www.jenndiaz.com

Projecte —

En les darreres novel·les, els personatges femenins han estat protagonistes absoluts de les històries, però en tots els casos la violència domèstica sorda, la rivalitat i el pessimisme femení hi tenien un paper definitiu. En la nova novel·la Jenn Díaz voldria explorar una altra manera d’enfocar el feminisme, allunyant-me dels rols més agressius i tristos, de les dones com a víctimes de l’home i la societat, i crear dos personatges femenins més solidaris. Basat una mica en l’experiència del Camí de Sant Jaume —la vida nòmada, el fet de caminar i deixar enrere no només objectes personals—, les dues dones faran camí de la mà, amb tensions però solidàries. En definitiva, una altra novel·la de dones, però mirant de fer-hi protagonista la sororitat i l’abandó d’allò que ens fa nosa.