2018

Cristina Garde

Journalist, scholar and designer

Catalonia

From September 18 to September 23, 2018

Biography —

Journalist, scholar and designer. Current coordinator at Social.cat, has been working as journalist at El País, El Periódico, NacióDigital.cat and as correspondent un Brussels for the ACN (News Catalan Agency). Graduated in Journalism and Arts and Design (UAB and Massana School), she teaches at Digital Communication and Journalism Master in the UAB and UOC (Catalan Open University). Founding member of SomAtents, she is writing a doctoral work about new journalistic non-conventional practices and the concept of expanded journalism.

Project —

My aim during my stay at Faber residency is to deepen and rethink the approaching to my tesis dissertation. It’s about what I call Neojournalism, it means, new journalistic non-conventional practices and the concept of expanded journalism nowadays as a way to fight the crisis of the industrial journalism and the lack of credibility (and also to rethink what means the concept journalism).

2018

Cristina Garde

Periodista, acadèmica i dissenyadora

Catalunya

Del 18 al 23 de setembre de 2018

Biografia —

Periodista, acadèmica i dissenyadora, i, actualment, també coordinadora al diari digital Social.cat. Ha treballat a El País, a El Periódico, a NacióDigital.cat i com a corresponsal a Brussel·les de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Llicenciada en Periodisme (UAB) i en Arts i Disseny (Escola Massana-UAB), imparteix docència en el màster de Periodisme Digital i Comunicació de la UAB i també a la UOC. Membre fundadora de SomAtents, on és la responsable de disseny. Enllesteix una tesi sobre les noves pràctiques periodístiques, el neoperiodisme i el periodisme expandit.

Projecte —

Durant l’estada a la Faber aprofitaré per repensar i aprofundir l’escriptura de la meva tesi doctoral, que ja fa dos anys que m’hi dedico. Tracta del fenomen que jo anomeno neoperiodismes, és a dir, les noves pràctiques periodístiques no convencionals i el mateix concepte de periodisme expandit com una forma de combatre tant la crisi industrial dels mitjans i la pèrdua de credibilitat del periodisme com de plantejar què vol dir fer periodisme avui.