2017

Catalina Gayà

Journalist and lecturer

Mallorca (Balearic Islands)

From November 11 to November 13, 2017

Biography —

Catalina has a PhD in Communication from the Department of Media, Communication and Culture of the Autonomous University of Barcelona. She is a journalist, editor of SomAtents and co-director ofWomen, a feminist radio programme on IB3. In 2017, she published The Sea is Your Window (Libros de K.O.), a book that exposed the situation of abandoned ship crews in the Mediterranean and reflected on wild capitalism and dehumanization. She worked for the newspaper El Periódico de Catalunya for more than 15 years writing about urban issues. She trained in literary journalism in Mexico, working for Cambio, the magazine directed by Gabriel García Márquez. She is also an associate lecturer at the Autonomous University of Barcelona and collaborates with the Open University of Catalonia. She has lectured in narrative and methodology in Mexico and at Oxford University.

Project —

Women is an experiment. It is a game and, above all, a dare. This was our pitch to IB3, the Balearic Islands’ public radio station. Every week, for an hour, we select a universal theme and consider it from a women’s perspective. The objective of the programme is to challenge our day-to-day existence and to think about why we live in the way we do and how we can live in other ways. It is an exercise in deconstructing our daily lives and reconstructing them from another viewpoint or perspective. Women is a programme that has become a feminist programme as it has developed. So far we have broadcast forty-four programmes tackling such diverse issues as education, machismo, hyper-sexualisation, religion, youtubers, masturbation etc. Our guests are always women. This helps us to show that if a journalistic approach is varied and open, there are always women who can contribute.

2017

Catalina Gayà

Periodista i professora

Mallorca (illes Balears)

De l’11 al 13 de novembre de 2017

Biografia —

És doctora en Comunicació pel Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la UAB. Periodista, editora de SomAtents, codirectora de Dones, programa feminista de IB3 Ràdio. El 2017, ha escrit El Mar es tu Espejo (Libros del K.O), un llibre en el que denuncia la situació de les tripulacions abandonades a la Mediterrània i que suposa una reflexió sobre el capitalisme salvatge i la deshumanització. Durant més de 15 anys va treballar per El Periódico de Catalunya fent crònica urbana. Es va formar en periodisme literari a Mèxic, treballant a Cambio, la revista dirigida per Gabriel García Márquez.  És també professora associada de la UAB i col·laboradora de la UOC. Ha treballat com a professora  de narrativa i metodologia a Mèxic i a Oxford.

Projecte —

Dones és un experiment. És un joc i, sobretot, un atreviment. Així ho vam plantejar a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Cada setmana, durant una hora, agafar un tema universal i plantejar-ho des de la perspectiva de les dones.

L’objectiu del programa és sacsejar una mica el nostre dia a dia, del que pensem, el per què vivim de la manera com vivim i com podem viure d’altres maneres. És a dir, és un exercici de desconstrucció del nostre dia a dia i de construcció des d’una altra mirada, des d’una altra perspectiva. Dones és un programa que s’ha fet feminista a mesura que s’ha anat fent. Ja s’han fet 44 programes i hem tractat temes tan diversos com l’educació, els masclismes, la hipersexualització, la religió, els youtubers, la masturbació… Les nostres convidades sempre són dones, una acció que ens ajuda a mostrar que sempre hi ha dones si l’agenda periodística varia i s’obre.