Anne McCullough | Escola Oficial d’Idiomes (Olot) | January 23, 2018

For my presentation, I told the story of Love Bank Park, a collaborative, community project I am a part of in South St. Louis City, Missouri.  Love Bank Park is community space, basketball court and gathering site for cultural and creative activities – particularly, for youth in the neighborhood. Through my presentation, I tried to convey the importance of activating public spaces through a bottom up approach, in which people are put first. I wanted to convey that what makes a public space is the people who activate it and the projects, events and activities are what shape it.

I was hoping that the essence of what we are trying to do at Love Bank Park could translate across cultural and language barriers.  In a short discussion with a student after my presentation, I was relieved to learn I had crossed that barrier, the story of Love Bank Park connected to this particular student. This student happened to be a police officer, and in our short discussion he pressed upon the importance of spaces like this, for youth and for community.

Anne McCullough | Escola Oficial d’Idiomes (Olot) | 23 de gener de 2018

En la meva presentació vaig explicar la història de Love Bank Park, un projecte comunitari de col·laboració que forma part del South St. Louis City, Missouri. Love Bank Park és un espai comunitari, una pista de bàsquet i un lloc de trobada per a activitats culturals i creatives, especialment per als joves del barri. Vaig intentar transmetre la importància d’activar els espais públics a través d’un enfocament des de baix; uns espais on primer són les persones. Volia transmetre que el que fa possible un espai públic és la gent que l’activa, i els projectes, esdeveniments i activitats són el que el modelen.

Esperava que l’essència del que intentem fer al Love Bank Park podria traduir-se en barreres culturals i lingüístiques. Després de la presentació vaig parlar amb un estudiant i em vaig sentir més tranquil·la en saber que havia traspassat aquesta barrera, la història de Love Bank Park connectada amb aquest particular estudiant. Aquest estudiant va passar a ser un oficial de policia, i en la nostra breu conversa va insistir en la importància d’espais com aquest, per a la joventut i per a la comunitat.